Bezwaarschriftenservice

Heb je onterecht een aanslag gekregen van de Belastingdienst? Ben je vanwege persoonlijke omstandigheden wat laks geweest met je aangifteplicht of gewoon je inlogcodes vergeten waardoor je te laat of geen aangifte hebt kunnen doen voor bijvoorbeeld je BTW-aangiftes?

SAM heeft een becon-nummer en is een erkend belastingconsulent. In bijna alle gevallen slaagt SAM in de bezwaarprocedures en worden de opgelegde aanslagen kwijtgescholden of verminderd.

Voor een vast bedrag dient SAM een bezwaarschrift in. Let er wel op dat dit binnen de bezwaartermijn gebeurt. Wanneer het buiten de bezwaartermijn van 6 weken gebeurt dan kan de Belastingdienst het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. SAM kan dan alsnog een bezwaar indienen en de Belastingdienst verzoeken om uit coulance de opgelegde aanslag kwijt te schelden. De boete van enkele tientjes voor het niet doen van een aangifte blijft vrijwel altijd staan.

Bezwaarschriftenservice
5 (99.89%) 553 votes